LENGKAP !!! Kunci Jawaban Kelas 2 Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 6 - Kunci Jawaban Lengkap dan Terbaru | SimpleNews -->

LENGKAP !!! Kunci Jawaban Kelas 2 Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 6

Kunci Jawaban Tematik Kelas 2 Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 6 Halaman 129, Halaman 130, Halaman 131, Halaman 132, Halaman 133, Halaman 134, Halaman 135, Halaman 136, Halaman 137, Halaman 138, Halaman 139, - pada kunci jawaban ini kakak akan membagikan tentang Subtema 3: Hidup Rukun di Sekolah. pada kelas 2 sd/mi dengan pembahasan lengkap didalamnya. mari kita tinkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan dunia pendidikan indonesia.


Kunci Jawaban Kelas 2 Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 6 www.simplenews.me

Kelas 2 Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 6 ini terdiri dari beberapa halaman yaitu halaman 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138  yang dapat kamu akses pada daftar isi dibawah. pada artikel ini anda masuk kedalam pembahasan pembelajaran 2. pada artikel ini anda masuk kedalam pembahasan lanjut. kakak menggunakan sumber buku siswa kelas 2 tema 1 Hidup Rukun kurikulum 2013 sd semester 1 revisi 2013 sebagai panduan dan jawaban berisi rangkuman yang sudah kami sediakan.

adik adik kakak ataupun teman teman pembaca bisa membagikan halaman ini atau menyimpan halaman simplenews.me . jangan sampai adik adik dan pembaca ketinggalan kunci jawaban selanjutnya ya.

Kunci Jawaban Kelas 2 Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 6

  Daftar Isi :
 1. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 129
 2. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 130
 3. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 131
 4. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 132
 5. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 133
 6. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 134
 7. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 135
 8. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 136
 9. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 137
 10. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 138
 11. Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 139

Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 129


Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara.
Siswa yang tidak menjadi petugas, akan menyanyikan lagu wajib Nasional.

Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara www.simplenews.me

Ayo Berlatih

Buatlah pertanyaan tentang kegiatan yang dilakukan siswa kelas Udin pada gambar!

Jawaban :


pertanyaan tentang kegiatan yang dilakukan siswa kelas Udin pada gambar www.simplenews.me

Keterangan :
Pertanyaan : apa yang sedang dibahas udin dan teman teman dikelas ?
Jawaban : menyanyikan lagu wajib NasionalKunci Jawaban Kelas 2 Halaman 130


Ayo Berdiskusi

Coba tentukan lagu untuk dinyanyikan bersama di kelas dengan cara pemungutan suara.
Isikan pilihan lagu itu pada tabel berikut!

Jawaban :

Nyanyikan lagu yang dipilih bersama di kelas dengan percaya diri www.simplenews.me

Nyanyikan lagu yang dipilih bersama di kelas dengan percaya diri!

Jawaban :

Menyanyikan lagu dengan penuh percaya diri www.simplenews.me


Ayo Menulis

Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara.
Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila.
Pembagian petugas dilakukan secara adil.
Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila.
Sebutkan bunyi sila keempat dan kelima Pancasila!

Jawaban :

ke 4: Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan

ke 5: Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat IndonesiaKunci Jawaban Kelas 2 Halaman 131


Tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah gambar!

Gambar 1

Jawaban :


Gambar 1 contoh pengamalan sila keempat dan kelima www.simplenews.me

Keterangan :

Sila ke-4: menegakkan sikap demokratis.
sila ke-5: menjunjung tinggi sosialisme.


Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 132


Gambar 2

Jawaban :

Gambar 2 contoh pengamalan sila keempat dan kelima www.simplenews.me

Keterangan :

Sila ke-4
•mendahukukan kepentingan bersama
•melaksanakan musyawarah dan demokrasi

Sila ke-5
•membela kebenaran dan keadilan
•suka bekerja keras


Gambar 2

Jawaban :


Gambar 3 contoh pengamalan sila keempat dan kelima www.simplenews.me

Keterangan :

Sila ke-4 bermusyawarah untuk menjawab pertanyaan 

Sila ke-5 berprilaku adik kepada semua siswa


Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 133


Tuliskan contoh perilaku lainnya yang sesuai sila keempat atau kelima di sekolah!

Jawaban :Keterangan :

CONTOH PERILAKU SILA KE-4

1) Tidak memaksakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya.  
2) Menjadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang.  
3) Melakukan musyawarah OSIS dengan musyawarah.  
4) Memilih pengurus-pengurus kelas secara arif.  
5) Melakukan Pemilu dan Pilkada.  
6) Tidak melakukan Black Campaign.  
7) Memutuskan masalah secara bersama–sama.
8) Mendengarkan pendapat oranglain dengan bijak.
9) Mengkritik dan memberikan saran apabila dibutuhkan.  
10) Tidak memaksakan kehendak orang lain.

CONTOH PERILAKU SILA KE-5

1) Menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga.  
2) Menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin.  
3) Menjadi ketua kelas yang amanah dalam mengemban tugas.  
4) Bersikap adil terhadap junior kelas.  
5) Menjadi penguasa yang pro rakyat bukan justru pro terhadap asing maupun para kapitalis.  
6) Hidup sewajarnya saja tidak berlebihan.  
7) Ikut berperan aktif dalam membayar pajak untuk mensejahterakan oang yang kurang mampu.  
8) Menjaga keseimbangan diantaranya mengerjakan kewajiban dan menerima hak baik dikeluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara.  
9) Menjadi aparatur negara yang bersikap adil terhadap masyarakatnya.  
10) Bergaya hidup apa adanya atau sederhana.

Wawasan Tambahan :

CONTOH PERILAKU SILA KE-1

1) Berusaha menjadi anak yang shalih/shalihah atau menjadi anak yang dekat kepada agama serta berbakti kepada kedua orangtua.
2) Mengajarkan nilai-nilai religius akan Ketuhanan Yang Esa.
3) Mengajak teman untuk shalat berjamaah.
4) Saling menghormati teman yang berbeda agama.
5) Menjaga keharmonisan antar umat beragama.
6) Membiarkan orang lain menjalankan kepercayaan dan keyakinannya sendiri.
7) Memberikan kebebasan beragama terhadap orang lain.
8) Beribadah sebaik mungkin.
9) Mendalami ilmu agama tanpa memperhatikan batasan umur.
10) Tidak memaksa orang lain untuk masuk kedalam agamanya

CONTOH PERILAKU SILA KE-2

1) Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri.
2) Bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orangtua.
3) Gemar membantu teman-temannya yang berada dalam kesusahan.
4) Mentraktir teman untuk makan di kantin.
5) Membela orang-orang yang ditindas.
6) Menegakan HAM sesuai porsinya.
7) Bersikap adil terhadap sesama.
8) Tidak bersikap semena–mena sebagai pimpinan maupun kepala keluarga.
9) Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.
10) Menumbuhkan sikap tenggang rasa antar teman.

CONTOH PERILAKU SILA KE-3

1) Tidak mudah bertengkar di dalam rumah.
2) Senantiasa menjaga amarah dan emosi.  
3) Berteman dengan siapa saja.  
4) Menghindari perbuatan tawuran antar sekolah.  
5) Tidak menciptakan kelompok-kelompok yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional.  
6) Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun kelompok.
7) Sikap toleran yang tinggi atau mudah memaafkan orang lain.  
8) Menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram dan tidak menimbulkan perpecahan.
9) Menjunjung tinggi kepentingan bersama diatas kepentingan individu.  
10) Rela berkorban demi Negara Kesatuan Republik Indonesia

CONTOH PERILAKU SILA KE-4

1) Tidak memaksakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya.  
2) Menjadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang.  
3) Melakukan musyawarah OSIS dengan musyawarah.  
4) Memilih pengurus-pengurus kelas secara arif.  
5) Melakukan Pemilu dan Pilkada.  
6) Tidak melakukan Black Campaign.  
7) Memutuskan masalah secara bersama–sama.
8) Mendengarkan pendapat oranglain dengan bijak.
9) Mengkritik dan memberikan saran apabila dibutuhkan.  
10) Tidak memaksakan kehendak orang lain.

CONTOH PERILAKU SILA KE-5

1) Menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga.  
2) Menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin.  
3) Menjadi ketua kelas yang amanah dalam mengemban tugas.  
4) Bersikap adil terhadap junior kelas.  
5) Menjadi penguasa yang pro rakyat bukan justru pro terhadap asing maupun para kapitalis.  
6) Hidup sewajarnya saja tidak berlebihan.  
7) Ikut berperan aktif dalam membayar pajak untuk mensejahterakan oang yang kurang mampu.  
8) Menjaga keseimbangan diantaranya mengerjakan kewajiban dan menerima hak baik dikeluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara.  
9) Menjadi aparatur negara yang bersikap adil terhadap masyarakatnya.  
10) Bergaya hidup apa adanya atau sederhana.


Ayo Bercerita

Ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilainilai Pancasila sila keempat atau kelima di sekolah!

pengalaman menerapkan nilainilai Pancasila sila keempat atau kelima di sekolah www.simplenews.me

Jawaban :

Sila ke empat => pemilihan OSIS ataupun pemilihan perangkat kelas dari ketua dan wakil kelas, sekretaris, serta bendahara.
Sila ke lima => bersikap adil dalam memecahkan suatu masalah tidak memilih-milih baik berdasarkan kekuatan, kekuasaan, dll.


Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 134


Bu Guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai.
Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil.
Mula-mula ada 275 lembar kertas.
Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar.
Berapa sisa kertas Bu Guru?

Sisa kertas dapat ditentukan dengan melakukan pengurangan www.simplenews.me
Sisa kertas dapat ditentukan dengan melakukan pengurangan.

275 = .... + .... + ...
 39 = .... + .... + ...
                                - 
= .... + .... + ...
= .... + .... + ... + ...
= .... + .... + ...
= ....

Jawaban :

275 = 200 + 70 + 5 
39 = 30 + 9
                                - 
= 200 + 100 + 14
= 200 + 110 + 4
= 200 + 114

= 314

275
 39
       -

Jadi sisa kertas Bu Guru adalah ......

Jawaban :
1 1
275
 39 
       -
 314
Jadi sisa kertas Bu Guru adalah 314 Kertas


Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 135


Ayo Berlatih

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti!

1. Kapur tulis di lemari ada 116 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 25 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai?

Jawaban :

Diketahui:

Jumlah kapur dalam lemari = 116 batang
Dipakai = 25 batang

Ditanya:
Sisa kapur yang belom dipakai = ... ?

Jawab:

Sisa kapur yang belom dipakai = jumlah kapur - jumlah yang dipakai
                                                    = 116 - 25
                                                    = 91 batang kapur

Jadi sisa kapur yang belom dipakai ada 91 batang kapur.

2. Di sekolah Udin ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan?

Jawaban :

Jika ada soal yang menanyakan selisih, maka cara kita mencarinya dengan cara dikurangi.
Jumlah siswa laki-laki = 125 siswa
Jumlah siswa perempuan = 117 siswa
Ditanya:
Selisih antara siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah ...
Jawab:

Selisih antara siswa laki-laki dan perempuan = 125 - 117 = 8 siswa.

3. Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo?

Jawaban :

Variabel pada soal di atas adalah kelereng Udin dan kelereng Edo. Misal kelereng udin adalah x dan kelereng Edo adalah y.
x = 206
Kelereng edo lebih sedikit 55 butir, maka kalimat matematikanya :
y = x - 55
Kemudian substitusikan nilai x yang sudah diketahui.
y = 206 - 55
y = 151
Jadi jumlah kelereng Edo adalah 151 butir

Buatlah soal tentang pengurangan!

Minta temanmu menulis soal cerita sesuai dengan pengurangan yang ditulis tersebut.
Selesaikan soal tersebut bersama-sama.

Buatlah soal tentang pengurangan www.simplenews.me

Jawaban :

Kita semua pasti pernah pergi ke pasar atau swalayan untuk membantu ibu berbelanja. Pada saat kita menemani ibu berbelanja kita sering melihat ibu berbelanja bawang putih 1/4 kg, bawang merah 1/2 kg. Cabe rawit 1/10 kg. Dan setelah pulang kita semua hampir tidak pernah berfikir berapa berat semua belanjaan ibu bukan ???

Hari ini kita akan menyelesaikan beberapa soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. 

Ibu berbelanja di pasar membeli 1/4 kg bawang merah , 1/4 kg bawang putih, 1/2 kg dan 4/5 kg minyak goreng. Berat seluruh belanjaan ibu adalah ...

Penyelesaian :
Diketahui : Ibu membeli 1/4 kg bawang merah , 1/4 kg bawang putih, 1/2 kg dan 4/5 kg minyak goreng

Ditanya : berat semua belanja ibu
Jawab :

Jadi berat semua belanjaan ibu adalah 9/5 kg.


Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 136


Ayo Mengamati

Dengarkan syair lagu di bawah ini!
Nyanyikan lagu di bawah ini bersama temanmu!

syair lagu Sebelum Kita Makan www.simplenews.me

Lingkari kalimat pada syair lagu yang menunjukkan perintah!

Jawaban :

Sebelum Kita Makan

"Sebelum kita makan dik
cuci tanganmu dulu
menjaga kebersihan dik
untuk kesehatanmu
banyak-banyak makan
jangan ada sisa
makan jangan bersuara
banyak-banyak makan
jangan ada sisa
ayo makan bersama"

Kalimat perintah
1. cuci tanganmu dulu
2. banyak-banyak makan , jangan ada sisa
3. makan jangan bersuara


Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 137


Ayo Berlatih

Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini!
Kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru “!”
atau diberi akhiran “lah”

Jawaban :

Gambar 1
gambar 1 Tolong bersihkan papan tulis itu! www.simplenews.me

Keterangan : Tolong bersihkan papan tulis itu!

Gambar 2

gambar 2 Tolong Bersihkanlah ruangan ini! www.simplenews.me

Keterangan : Tolong Bersihkanlah ruangan ini!


Gambar 3


Kerjakanlah tugas yang ada dipapan tulis! www.simplenews.me

Keterangan : Kerjakanlah tugas yang ada dipapan tulis!


Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 138


Kegiatan Bersama Orang Tua

Siswa mencari lagu anak atau cerita anak yang memuat kalimat perintah. Diskusikan mengenai manfaat perintah yang terdapat pada lagu atau cerita.

Jawaban :

Contoh lagu anak : 

1. Balonku ada 5.

2. Tik tik bunyi hujan.

Contoh cerita yang memuat kalimat perintah :

1. Tolong ambilkan minum untuk ayah!

2. Tolong ibu membelikan makanan!


Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 139


Beri tanda (✓) pada kotak dengan bantuan gurumu!
1. Menyebutkan cerita atau lagu yang berisi perintah (✓)
2. Menemukan cerita atau lagu yang berisi perintah(✓)
3. Menunjukan contoh pengamalan sila-sila Pancasila di sekolah(✓)
4. Menceritakan pengalaman mengamalkan sila-sila Pancasila di sekolah(✓)
5. Menjumlahkan bilangan sampai 999 dengan menyimpan menggunakan cara panjang dan pendek(✓)
6. Mengurangkan bilangan sampai 999 dengan meminjam menggunakan cara panjang dan pendek(✓)
7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan(✓)
8. Melakukan gerak berlari ke segala arah dalam permainan(✓)
9. Membuat gambar imajinatif(✓)

Demikian Kunci Jawaban Kelas 2 Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 6, semoga bermanfaat untuk para pembaca yang sudah mampir di simplenews.me.

kunci jawaban ini ditujukan sebagai bahan referensi dan latihan untuk siswa dirumah yang berasal dari buku siswa kelas 2 tema 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2018

Pencarian yang paling banyak dicari :

 • Kunci Jawaban Kelas 2
 • Kunci Jawaban Kelas 2 kurikulum 2013
 • Kunci Jawaban Kelas 2 terbaru
 • Kunci Jawaban Kelas 2 sd/mi
 • Kunci Jawaban Tematik Kelas 2
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Tema 1
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Subtema 3
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Pembelajaran 6
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 129
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 130
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 131
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 132
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 133
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 134
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 135
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 136
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 137
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 138
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Halaman 139
 • Kunci Jawaban Kelas 2 Subtema 3: Hidup Rukun di Sekolah

1 Komentar untuk "LENGKAP !!! Kunci Jawaban Kelas 2 Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 6"

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan, sara dan negatif tidak akan ditampilkan. komentar ditampilkan setelah disetujui.

Pemberitahuan !!! :
Sumber soal berasal dari buku siswa kurikulum 2013 kelas 123456 semester 1 dan semester 2. buku revisi 2017 dan 2018. kunci jawaban hasil rangkuman pribadi dan berbagai sumber terkait.
Terimakasih Sudah Memilih Simplenews.me sebagai referensi belajar dan materi gratis untuk siswa dirumah/daring.
Silahkan mengutip kunci jawaban ini, jangan lupa sertakan sumber ya kak ^-^